Werken bij Hurks

Vacatures

> bekijk onze vacatures

Carrière

Hurks is een kennisbedrijf. Kennis en vakmanschap – en dus onze medewerkers – vormen de krachtige basis van onze onderneming. Het fundament daaronder is een solide HR-beleid.

Gericht op ontwikkeling van medewerkers

Het HR-beleid van Hurks is gebaseerd op drie pijlers:

  • de missie, doelstelling en de strategie van onze organisatie
  • onze cultuurwaarden
  • het geloof dat iedereen die wil, een kans moet krijgen

Dit laatste uit zich onder andere in beleid dat sterk gericht is op ontwikkeling van medewerkers.