Start bouw RIVM en CBG in Utrecht uitgesteld

Datum: 08.07.2016

De bouw van de nieuwe huisvesting voor RIVM en CBG start minimaal anderhalf jaar later dan gepland. Het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet op dit moment nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. De verwachting is dat dit najaar bekend is welke maatregelen door het consortium SHH moeten worden genomen om dit op te lossen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met het consortium SHH - een samenwerkingsverband van Strukton, Hurks en Heijmans - een DBFMO-overeenkomst gesloten (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). In principe ligt de verantwoordelijkheid om aan de gestelde eisen te voldoen bij een DBFMO-overeenkomst zowel technisch als financieel bij het consortium. Het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet momenteel nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Op dit moment worden mogelijke oplossingen hiervoor in kaart gebracht. Dit proces kost meer tijd dan van tevoren gedacht. De verwachting is dat de juiste combinatie van maatregelen dit najaar bekend is.

Aanvangscertificaat

De bouw kan pas starten zodra het Rijksvastgoedbedrijf het zogenoemde aanvangscertificaat heeft afgegeven. Een nieuwe startdatum voor de bouwwerkzaamheden kan nu nog niet worden bepaald. Dit kan pas nadat het trillingenvraagstuk is opgelost en het ontwerp aan alle eisen voldoet. Het aanvangscertificaat bevestigt dat het consortium het ontwerp voldoende kwalitatief heeft uitgewerkt en goed is voorbereid om de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG te kunnen bouwen.

Deel deze pagina: