Hurks verzorgt nieuwbouw en renovatie Ikazia Ziekenhuis

Datum: 13.05.2016

Om ook in de toekomst aan de zorgvraag te voldoen en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden gaat het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam verbouwen. Hurks heeft opdracht gekregen voor de renovatie van een aantal gedateerde afdelingen en de realisatie van de nieuwbouw. In totaal gaat het om 3.400 m2 renovatie en circa 7.400 m2 nieuwbouw. Daarvoor zal eerst een bestaand gedeelte worden gesloopt, waarna het nieuwe en grotere gebouw zal verrijzen.

Onder meer de poliklinieken Cardiologie, Neurologie, Longgeneeskunde, Kaakchirurgie en de verpleegafdelingen Pediatrie, Dagopname en de afdelingen Techniek en Facilitair krijgen vervangende nieuwbouw. Ook Oncologie, één van de speerpunten van het Ikazia Ziekenhuis, krijgt een nieuwe afdeling in de nieuwbouw. Het ontwerp van de nieuwbouw is van de hand van EGM architecten in Dordrecht. De totale geplande uitvoeringstijd, inclusief interim-voorzieningen en interne verhuizingen bedraagt circa 39 maanden. De start van de bouw is medio juni gepland. 

Geplande start bouw: medio juni 2016

Deel deze pagina: