Lingotto, APF International en Hurks ontwikkelen woontoren in Amstelkwartier

Datum: 11.10.2013

Afgelopen zomer heeft Projectbureau Oost een tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van een woontoren in het Amstelkwartier. Lingotto vormt samen met APF International en Hurks vastgoedontwikkeling het winnende team dat gisteren haar handtekening plaatste onder de optieovereenkomst voor de ontwikkeling van de toren. In de nieuwe stadswijk Amstelkwartier realiseren Lingotto, APF International en Hurks op termijn @Home Amstelkwartier. Een 70 meter hoge woontoren bestaande uit circa 160 middensegment huurwoningen. Op de huidige woningmarkt is steeds meer vraag naar woningen in het middensegment met een huur tot 900 euro per maand. Met de ontwikkeling van de woontoren, op een zeer centraal gelegen locatie, wordt goed ingespeeld op deze behoefte.

Hoge ambitie

Met vier ontwikkelaars in de race, kwam de combinatie Lingotto, APF International en Hurks vastgoedontwikkeling overtuigend als beste partij uit de selectie. De gemeente heeft de plannen beoordeeld op twee criteria: de hoogte van de optiebieding en de energiezuinigheid van het gebouw. De winnende partij scoorde op beide onderdelen het beste en heeft hiermee een hoge ambitie neergezet met betrekking tot klimaatneutraal bouwen. Voor het energieconcept van @Home Amstelkwartier, is de samenwerking met INNAX aangegaan.

Nieuwe werkwijze

De gemeente heeft voor deze tender een nieuwe werkwijze gehanteerd. Door de opzet van de tender sterk te vereenvoudigen, kon de procedure worden ingekort. Naast het hanteren van slechts twee gunningscriteria, is ook gekozen voor een gefaseerde contractvorm. Met het ondertekenen van de optieovereenkomst verwerft de ontwikkelaar enkel het exclusieve recht tot grondafname. Vervolgens krijgt hij nog tijd om het plan verder uit te werken en daarna over te gaan tot definitieve grondafname. Hiermee wordt het risico van een dergelijke ontwikkeling, zowel voor de ontwikkelaar als de gemeente, ingeperkt.

Een nieuwe stadswijk

Het Amstelkwartier is de nieuwe stadswijk aan de Amstel, gelegen tussen Oud-Zuid en De Watergraafsmeer. Hier is straks plaats voor circa 4000 woningen, voorzieningen, winkels, bedrijven en een klimaatneutraal hotel. Momenteel zijn al circa 250 woningen opgeleverd en is de eerste basisschool geopend. Ook de aanleg van het nieuwe stadspark aan de Amstel is in volle gang.

Deel deze pagina: