Ketensamenwerking levert Oosterpoort en KIC b.v. ruim 11% aan besparingen op

Datum: 4 juni 2015

In het eerste jaar van de ketensamenwerking tussen woningcorporatie Oosterpoort en KIC b.v. is een besparing van 11% op onderhoud gerealiseerd. De doelstelling van de samenwerking, een bezuiniging van 5% op het planmatig onderhoud én de energetische opwaardering van de woningen van Oosterpoort, is daarmee ruimschoots behaald. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde klanttevredenheidscore die met een 8,7 eveneens ruim boven de doelstelling ligt.

KIC b.v. is een samenwerking tussen Hurks Vastgoedontwikkeling Eindhoven, Dura Vermeer en KlokBouwOntwikkeling. Deze drie partijen kregen in 2014 de gezamenlijke doelstelling mee een bezuiniging van 5% te realiseren op het planmatig onderhoud én de energetische opwaardering van de woningen van Oosterpoort. Daarnaast diende KIC b.v. een klanttevredenheid van score 8 te realiseren. Om de optimalisatiemogelijkheden over de totale breedte van het vastgoedonderhoud te onderzoeken, werden naast Oosterpoort en KIC b.v. nog tien lokale ketenpartners in deze samenwerking betrokken.

Planmatig onderhoud

In de periode tussen april en december 2014 voerde KIC b.v. diverse werkzaamheden uit waarvan de cijfers ondertussen zijn vergeleken met de nulmeting. Op het planmatige onderhoud is een besparing van 5% op de directe kosten gerealiseerd. Door een complexmatige aanpak te hanteren, kwam daar nog een bezuiniging van 6,2% bovenop. Dit resulteerde in een totale bezuiniging van 11,2 % op de directe kosten mét behoud van kwaliteit. De klanttevredenheid scoort met een gemiddelde van 8,7 eveneens ruim boven de doelstelling.

Bezuinigingskansen

Oosterpoort, Dura Vermeer, Hurks Vastgoedontwikkeling en KlokBouwOntwikkeling zijn dan ook trots op het behaalde succes! Hiermee is een solide basis gelegd die vertrouwen geeft ook de doelstellingen voor de komende jaren te behalen. De partijen zien nog andere mogelijkheden om in het planmatig onderhoud besparingen te realiseren. Bovendien wordt op dit moment gewerkt aan een plan om ook de bezuinigingskansen in het dagelijks onderhoud te benutten.

Professionaliseringsslag

Het uiteindelijke doel van de samenwerking strekt echter veel verder dan het behalen van de bezuinigingsopgave en het garanderen van een minimale klanttevredenheid. Oosterpoort en KIC b.v. werken aan een algehele professionaliseringsslag van het portefeuillemanagement. Daarbij worden de financiële middelen doelgericht en optimaal ingezet om de portefeuilledoelstellingen van Oosterpoort te ondersteunen. Oosterpoort stelt in deze samenwerking de ambities, kaders en prioriteiten ten aanzien van kwalitatief, kwantitatief en financieel portefeuillemanagement. KIC b.v. werkt aan de hand van deze gegevens een aantal scenario’s uit om de doelstellingen optimaal en duurzaam te ondersteunen.


Over Oosterpoort
Oosterpoort verhuurt bijna 5000 woningen in de gemeenten Groesbeek en Heumen. Daarbij gaat het om goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Maar ook voor mensen die zichzelf niet zelfstandig kunnen redden op de woningmarkt.

Over KIC b.v.
Onder de noemer: ‘We bouwen de brug terwijl we er overheen lopen’, sloegen woningcorporatie Oosterpoort, Dura Vermeer, Hurks en KlokBouw medio 2012 de handen ineen. Onder de naam KIC b.v. gingen de partijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan de ontwikkeling van vitale wijken in de gemeente Groesbeek, Ubbergen en Heumen. Het werkgebied van Oosterpoort. Iedere partij vervult in deze ‘ketensamenwerking’ zijn eigen rol, complementair aan die van de ander.

 

 

Deel deze pagina: