Hurks bouwt nieuwe vleugel en restaureert hoofdkantoor van Shell

Datum: 01.09.2015

Amsterdam – Na de afronding van de engineeringsfase, start nu de uitvoeringsfase van de nieuwe laboratoriumvleugel L-Oost van het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) in Amsterdam-Noord. Een Design & Build-opdracht met veel nadruk op de Shell-speerpunten Health, Safety, Security & Environment, die innovatiecentra- en laboratoria-specialist Hurks voor zijn rekening neemt. Eerder rondde Hurks de voorbereidende werkzaamheden af. Deze opdracht behelsde de ontvlechting van het bestaande en te slopen gebouw L-Oost. Ondertussen ontving Hurks ook een contract voor de gefaseerde gevel- en dakrestauratie van het Haagse hoofdkantoor: de derde Shell-opdracht op een rij.

De Design & Build-opdracht van Shell omvat de ontwikkeling en bouw van de nieuwe laboratoriumvleugel L-Oost van het onderzoekscentrum STCA in Amsterdam. Deze nieuwe vleugel,  die 8500 m2 beslaat, is bestemd voor wereldwijd onderzoek naar een betere en efficiëntere winning van ruwe olie en omvat een locatie-uitbreiding van ruim 10 procent. Het Shell-complex aan het IJ is één van de drie laboratoria in de wereld waar Shell zijn onderzoek concentreert. Projectleider Paul Müller van Hurks: “Samen met Shell staan we voor de taak op een veilige manier een werkend gebouw neer te zetten, waarbij het uitvoeringsproces aantoonbaar leidt tot de gewenste kwaliteit. Omdat wij Shell vanaf het begin meenemen in het verificatie- en validatieproces, zijn we in feite nu al bezig met de oplevering van L-Oost.”

Voorbereidende Werkzaamheden 

In de engineeringsfase werkte Hurks het voorontwerp van Shell uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp. Behalve naar het proces en het product, ging hierbij veel aandacht uit naar de Shell-speerpunten Health, Safety, Security & Environment (HSSE). Tijdens de engineeringsfase ontving Hurks de aanvullende opdracht voor de Voorbereidende Werkzaamheden. Deze bestonden hoofdzakelijk uit het loskoppelen van een bestaand STCA-bouwdeel zodat dit kan worden gesloopt. Deze werkzaamheden voltrokken zich terwijl de bedrijfsprocessen van Shell onafgebroken doorgingen en zijn ondertussen succesvol  afgerond. Met de oplevering van de Voorbereidende Werkzaamheden en de ontvangst van de bouwvergunning kan de daadwerkelijke bouw van de nieuwe vleugel nu van start gaan.

Restauratie hoofdkantoor

In navolging van de Design & Build-opdracht  voor de nieuwe laboratoriumvleugel L-Oost en de Voorbereidende Werkzaamheden kreeg Hurks opdracht voor de restauratie van het monumentale hoofdkantoor – ook wel C30 genoemd – en tevens oudste Shell-pand aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag. Het gaat om een gefaseerde restauratie van ca. 14.500 m2 gevel- en dakoppervlak. Ondertussen is Hurks eind augustus gestart met de eerste fase van deze Shell-opdracht. Deze omvat de aanpak van de buitenzijde van C30.

L-Oost omvat een locatieuitbreiding van tien procent

Monumentaal hoofdkantoor in steigers met opdruk

Deel deze pagina: