Hoogste BREEAM-certificaat (outstanding) voor RIVM/CBG

Datum: 09.11.2015

Voor het eerst is het een Publiek Private Samenwerking (PPS) gelukt om voor een gebouw in Nederland een BREEAM-duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau (Outstanding) te behalen. Het certificaat is behaald voor het ontwerp van de toekomstige huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het project is in handen van het consortium Strukton, Hurks en Heijmans en wordt gebouwd in het Utrecht Science Park. De bouw start dit jaar nog en wordt in 2018 opgeleverd.

Het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat voor de nieuwbouw van het RIVM en CBG is de hoogste score ooit voor een project van een dergelijke omvang en complexiteit. Het is onder andere bijzonder omdat er kantoren én laboratoria in worden gehuisvest. Het consortium StruktonHurksHeijmans ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert de nieuwe huisvesting voor de duur van 25 jaar. Voor al deze facetten voldoet het ontwerp van het nieuwe RIVM/CBG-gebouw voor 94 procent aan de duurzame kenmerken van BREEAM. Dat is meer dan het percentage dat nodig is om voor de kwalificatie Outstanding in aanmerking te komen (85 procent). 

Geen CO2-uitstoot

Een paar kenmerken van dit gebouw: de koeling, verwarming en verlichting van het gebouw veroorzaken geen uitstoot van CO2. De energie die nodig is om dit te realiseren wordt onttrokken aan een windmolen. Ook voor zaken als een comfortabel binnenklimaat, flexibiliteit, waterverbruik, uitzicht, daglichttoetreding en toegankelijkheid is ruime aandacht in dit nieuwbouwproject. Verder komen in deze geïntegreerde benadering zaken voor als het aanbod van openbaar vervoer, vervoersplannen, parkeerbeleid en het aanbod van alternatieven voor autogebruik. De eisen van de gebruikers voor onder andere de laboratoria zijn integraal opgenomen in het ontwerp. Desondanks is het gebouw multi-inzetbaar. Mochten de eisen van de gebuikers in de toekomst veranderen, dan is het gebouw geschikt om daar in mee te bewegen. Dat komt doordat het gebouw beschikt over bijvoorbeeld flexibele installaties en eenvoudig aan te passen indeling van de ruimten.

Comfortabel en gezond

Met het BREEAM-keurmerk is het gebouw ook gekwalificeerd als comfortabel en gezond voor werknemers en bezoekers. Dit wordt gerealiseerd met open werkgebieden, ruime verdiepingshoogtes en een zichtbaar duurzame, groene huisvesting. Groenvoorzieningen dragen binnen en buiten bij aan een prettige en gezonde beleving van het gebouw en zijn omgeving. Groene daken en wanden zorgen voor isolatie in zowel de winter (warmte vasthouden) als de zomer (koelte).
In de centrale hal is veel licht en groen. Deze ruimte is bedoeld om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en kennis te delen. Het groen zorgt voor een prettige uitstraling, maar draagt tegelijk ook bij aan de luchtzuivering. Het groen zet CO2 immers om in zuurstof. Het daglicht zorgt ervoor dat medewerkers en bezoekers zich gezond en vitaal blijven voelen. Ook wordt het gebruik van trappen gestimuleerd. De – energiezuinige – liften stoppen namelijk op ‘centrale’ verdiepingen, waarna mensen met de trap verder gaan naar de beoogde verdieping. Zo wordt beweging een natuurlijk onderdeel van de werkdag en kunnen mensen elkaar makkelijker ontmoeten. Bovendien wordt energie bespaard.

Duurzame bouw en uitvoering

Bij de inkoop van materialen wordt gekeken of de herkomst aantoonbaar verantwoord is. Bij de materiaalkeuze wordt rekening gehouden met zo laag mogelijke ‘milieu schaduwkosten’. Ook tijdens de uitvoering wordt volop aandacht besteed aan duurzaamheid. Gestuurd wordt op een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik en een vergaande afvalscheiding op de bouwplaats.

 

BREEAM is een international erkend certificaat voor duurzaamheid van gebouwen

Deel deze pagina: