Na drie jaren van tegenwind positief resultaat

Datum: 22.03.2017

Hurks groep realiseerde in 2016 geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van 291 miljoen euro (netto omzet 315 miljoen). Het geconsolideerde bedrijfsresultaat kwam uit op een fraaie winst van bijna 13 miljoen euro tegenover een verlies van € 4,6 miljoen euro in 2015. Voor 2017 rekenen wij opnieuw op een substantieel resultaat. Deze verwachting is mede gebaseerd op een goed gevulde orderportefeuille en de effecten van de in 2016 aangekondigde herstructurering. Lees de details over 2016 in ons volledige jaarverslag en de jaarrekening.

Het jaar 2016 laat een netto resultaat zien van totaal 5,4 miljoen euro positief (2015: 11,4 miljoen euro negatief). Een mooi resultaat gezien de hierin verrekende substantiële voorziening voor het project MEET RIVM in Utrecht. De netto kasstroom bedroeg 10,2 miljoen euro positief waarmee onze liquiditeitspositie is gestegen tot 22,6 miljoen euro. Het eigen vermogen steeg tot 30,2 miljoen euro waarmee de solvabiliteit uitkomt op een comfortabele 25,8%. De interne omzet over 2016 bedroeg 134 miljoen euro (2015: 80 miljoen euro).

Transitie

De marktomstandigheden in de bouwnijverheid zijn de laatste jaren aanmerkelijk gewijzigd. Om adequater antwoord te kunnen geven op vragen uit een markt met professionele opdrachtgevers en uit het oogpunt van kostenreductie zien wij ons genoodzaakt tot een herstructurering van Hurks groep en een herpositionering van Hurks bouw & vastgoedontwikkeling. Daarbij kiest Hurks voor een decentraal besturingsmodel met een kleine financiële holding en drie zelfstandig opererende, naar aard ingerichte divisies: Hurks bouw & vastgoedontwikkeling (projecten) Hurks bouwcomponenten & engineering (productie) en Hurks bouwmaterialen (handel)


Eén familiebedrijf

Hurks blijft nadrukkelijk één familiebedrijf met gedeelde normen en waarden. Met het decentrale besturingsmodel kiezen we voor korte en heldere lijnen binnen de divisies. De ondersteunende functies dichtbij en faciliterend aan de operatie. Binnen hun divisie bepalen de afzonderlijk bedrijven in hoge mate hun eigen koers. Op deze manier wil Hurks een wendbare organisatie neerzetten en een grotere slagvaardigheid in de markt realiseren. De synergie tussen de divisies verliezen we daarbij niet uit het oog. Dicht op de markt opereren is het motto.

Dicht op de markt opereren is het motto

Deel deze pagina: